Skip to main content Skip to search

Posts by IT Admin

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Економист во службата за права на парична помош

Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Економист во службата за права на парична помош при ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа- Гевгелија

Спецификации за огласот : Oglas_ekonomist

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf

Read more

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Одговорен сметководител во оддел за административни работи

Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Помлад соработник – одговорен сметководител во оддел за административни работи

Спецификации за огласот : https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Oglas_smetkovoditel.pdf

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf

Read more

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Одговорен сметководител во оддел за административни работи

Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Помлад соработник – Одговорен сметководител во оддел за административни работи

Спецификации за огласот : https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Oglas_smetkovoditel.pdf

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf

Read more

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Педагог

Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Педагог во службата за услуги.

Спецификации за огласот : https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Oglas_pedagog.pdf

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf

 

Read more

Завршна сметка за 2017 година

Почитувани,

На следниот линк ви е достапна завршната сметка за 2017 година

https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Zavrsna2017.pdf

Read more

Завршна сметка сметка 2016

Почитувани,

На следниот линк ви е достапна завршната сметка за 2016 година

https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Zavrsna2016.pdf

Read more