ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија врз основа на член 34 од Статут на Јавна установа за социјална работа објавува јавен повик за формирање на совет за корисници.

Соопштение PDF