Skip to main content Skip to search

Archives for Соопштенија

Завршна сметка за 2017 година

Почитувани,

На следниот линк ви е достапна завршната сметка за 2017 година

https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Zavrsna2017.pdf

Read more

Завршна сметка сметка 2016

Почитувани,

На следниот линк ви е достапна завршната сметка за 2016 година

https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Zavrsna2016.pdf

Read more