Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Економист во службата за права на парична помош при ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа- Гевгелија

Спецификации за огласот : Oglas_ekonomist

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf