Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Помлад соработник – одговорен сметководител во оддел за административни работи

Спецификации за огласот : https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Oglas_smetkovoditel.pdf

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf