Skip to main content Skip to search

Контакт

e-mail: [email protected]

адреса: Маршал Тито бб, 1480 Гевгелија (клик за мапа)

Телефони

  • Директор 034/211-955, 071/382-228
  • Служба за административни и помошно технички работи 034/211-991, 071/262-498
  • Служба за права од социјална заштита 034/213-797, 071/262-978
  • Служба за услуги од социјална заштита 034/213-797, 071/262-557
  • Дневен центар за лица со посебни потреби 034/215-885