Skip to main content Skip to search

Archives for Соопштенија

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Правник и систем оператор

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа- Гевгелија постапувајќи согласно член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018) објавува:

Read more

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Социјални работници во службата за услуги од социјална заштита

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа- Гевгелија постапувајќи согласно член 20-г став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” број 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018) објавува

Read more

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Економист во службата за права на парична помош

Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Економист во службата за права на парична помош при ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа- Гевгелија

Спецификации за огласот : Oglas_ekonomist

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf

Read more

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Одговорен сметководител во оддел за административни работи

Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Помлад соработник – одговорен сметководител во оддел за административни работи

Спецификации за огласот : https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Oglas_smetkovoditel.pdf

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf

Read more

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Одговорен сметководител во оддел за административни работи

Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Помлад соработник – Одговорен сметководител во оддел за административни работи

Спецификации за огласот : https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Oglas_smetkovoditel.pdf

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf

Read more

ОГЛАС ЗА РАБОТА: Педагог

Почитувани,

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа – Гевгелија има потреба од вработување на неопределено време на 1 (еден) извршител: Педагог во службата за услуги.

Спецификации за огласот : https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/Oglas_pedagog.pdf

Пријава за аплицирање: https://www.jumcsrgevgelija.mk/docs/prijava.pdf

 

Read more